Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

DYNWEB, s. r. o., Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou; IČO: 254 98 673 (dále jen "DYNWEB")
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, spisová značka 21101.
Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškeré osobní údaje poskytnuté DYNWEBu jsou chráněny před zneužitím a zpracovávány v souladu s platnou legislativou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 v souladu se směrnicí (EU) 2016/679 (GDPR) a v souladu s právními předpisy v rozhodné době.

Jaké údaje DYNWEB zpracovává

Údaje nezbytné pro navázání a plnění obchodních smluv; údaje nutné pro účel fakturace služeb.

DYNWEB si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb.

Další zpracovatelé osobních údajů

1. Správce sítě

Pro případ plnění obchodních smluv a fakturace

1. Externí účetní

2. Fakturační aplikace fakturoid.cz

Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7, 142 00 Praha - Lhotka; IČO: 04656679

Dále při odběru emailových služeb, webhostingových služeb, registraci domén, registraci SSL certifikátů apod.

1. Provozovatel serverů

Stable.cz, s. r. o., Skelná 2091/29, 466 06 Jablonec nad Nisou; IČO: 28741048

Ochrana dat uložených na serverech

Data uložená zákazníkem

DYNWEB neprovádí a není schopen provádět kontrolu dat, která si zákazník uložil či pořídil prostřednictvím sítě Internet do vyhrazeného prostoru. Proto zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se dále zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, v případě nutnosti.

Zdroje osobních údajů

DYNWEB zpravidla zpracovává osobní údaje, které mu poskytnou zákazníci přímo v rámci objednávání služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s ním například elektronickou poštou.

Doba uložení osobních údajů

DYNWEB osobní údaje zpracovává po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Předávání údajů mimo EU

Pouze v případě, kdy plnění smlouvy vyžaduje předání údajů mimo EU (například registrace domény v zemi mimo EU), může DYNWEB získané údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Bezpečnost informací

Ke všem informacím, které DYNWEB shromáždil a uložil, mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Při práci s osobními údaji DYNWEB dodržuje všechna zákonná nařízení. DYNWEB veškerá svá uložiště udržuje zabezpečená.